Slide
Hoe herken je dyslexie
krom praten op zeer jonge leeftijd
klanken niet goed herkennen
moeilijk leren spellen en lezen en taal
woorden soms spellend lezen
butterfly-and-flower
woorden soms spellend lezen
Slide Background
Build & Design
Build & Design
PlayPause

Dyslexie

Waar zijn we nu mee bezig?

Registratie

Registratie

Beste lezers

In 2014 hebben ouders van kinderen met dyslexie het initiatief genomen om een Dyslexie vereniging op te richten met als doel het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie.

Verder wil de vereniging zich inzetten om bekendheid te geven aan dyslexie bij ouders en leerkrachten, het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie, op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en door het scheppen van voorwaarden zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs in elke school.

student climbing books