Ik ben niet bom
reading books
letters

Dyslexie

Waar zijn we nu mee bezig?

Registratie

Registratie

Wat doen wij…

Beste lezers

In 2014 hebben ouders van kinderen met dyslexie het initiatief genomen om een Dyslexie vereniging op te richten met als doel het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie.

Verder wil de vereniging zich inzetten om bekendheid te geven aan dyslexie bij ouders en leerkrachten, het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie, op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en door het scheppen van voorwaarden zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs in elke school.