Wat is Dyslexie?


Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen of spellen op woordniveau.

Men zal ook wel horen dat Dyslexie, “woordblindheid” wordt genoemd, maar dat is geen correcte verwoording van deze stoornis…

Dyslexie weetjes:wat-is-dyslexie

  • Dyslexie heeft een neurologische oorzaak
  • Dyslexie is erfelijk

Zeker is het dus dat Dyslexie niets te maken heeft met:

  • lage intelligentie
  • luiheid
  • tweetaligheid
  • slechte opvoeding
  • slecht onderwijs

Helaas worden dyslectische kinderen op school vaak luiheid verweten omdat zij hun werk niet of niet op tijd af hebben.  Maar omdat dyslectici vaker een automatiseringsprobleem hebben, dus lezen en spellen niet vanzelf gaan, hebben zij meer tijd nodig om hun werk af te krijgen. Zo kunnen er nog meer oorzaken zijn waardoor hun concentratie afneemt, zij minder goed van het bord kunnen overschrijven, of klanken kunnen koppelen aan letters en woorden.

U kunt zich wel voorstellen dat als dyslectische kinderen dit dagelijks mee maken op school niet alleen hun motivatie afneemt maar ook hun zelfvertrouwen een flinke deuk krijgt.

Samenvattend geeft het overzicht hieronder het beste weer wat Dyslexie dan wel is
wat-is-dyslexie1