Hoe herken je Dyslexie


Van belang bij kinderen met dyslexie, is het het zo vroeg mogelijk ontdekken.
Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe eerder kan worden gestart met een gerichte aanpak van de lees- en spellingsproblemen, hoe groter de kans op succes voor zo’n kind om makkelijk mee te gaan in het reguliere onderwijs.

Kinderen met dyslexie hebben een juiste aanpak nodig en heel veel extra oefening, om het technisch lezen aan te leren.

Hieronder enkele kenmerken waaraan je dyslexie kunt herkennen:

 • Op zeer jonge leeftijd door het krom praten bijvoorbeeld:
  Ik lust pelite {Sprite}
  Ik wil soep {snoep} => dubbele medeklinkers moeilijk uit te spreken
 • Op de kleuterschool verwisselen van letters.
 • Klanken niet goed herkennen.
 • Het onderscheid niet weten tussen links en rechts.
 • Op de basisschool moeilijk leren spellen en lezen en taal.
 • Bij het lezen leest het kind de woorden soms spellend.
 • Bij een hoger leestempo maakt het kind veel fouten of leest het kind radend.
 • Vaak hebben de kinderen een slordig tot onleesbaar handschrift en/of schrijven langzaam.
 • In het voortgezet onderwijs, problemen met het aanleren van vreemde talen.