Specialisten


Informatie en contactgegevens van experts voor vaststellen dyslexie en begeleiden van het dyslectisch kind:

 

Onderwijspraktijk Bloei helpt kinderen niet allen groeien, maar vooral opbloeien! Dit doen wij door het bieden van begeleiding voor kinderen en trainingen voor ouder, kind en onderwijsgevend personeel. U kunt ons vinden aan de Ramalaan 42 en u kunt ons bereiken op 896-2746 of via de mail: info@onderwijspraktijkbloei.sr Op  onze website vind u meer informatie.

——————————————————————————————————–

KOMPAS is een orthopedagogisch centrum dat een wegwijzer wil zijn voor ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van hun kind. Als orthopedagogisch centrum onderzoeken en behandelen wij kinderen en begeleiden en adviseren hun ouders en eventueel andere opvoeders. Op die manier trachten wij te fungeren als kompas voor opvoeders van kinderen met problemen. Binnen Kompas werken twee orthopedagogen: Cindy Lalay-Cederburg en Liesa De Vriendt; en een kinder- en jeugdpsychologe: Meriam May, klik hier voor meer informatie

——————————————————————————————————–

Stichting Taalbrug heeft als doel kinderen in een vroeg stadium te begeleiden bij het lezen, spellen en rekenen. U kunt ons bereiken op het nummer: 864-628. Of u kunt ons mailen. Meer weten over ons, bezoek onze website.

——————————————————————————————————–

Wonderwijs leer begeleiding voor kinderen.

Ons adres: Schimmelpennickstraat
Telefoonnummer: 8790034
Email ons

——————————————————————————————————–

‘2GetThere’ is een Sociaal Pedagogisch Bureau dat zich richt op kinderen/jongeren van 6-18
jaar en hun omgeving. Tot deze omgeving worden gerekend de ouders, (mede)opvoeders,
leerkrachten.
Door middel van trainingen, workshops en individuele begeleiding worden de kinderen en
jongeren o.a. ondersteund in het vergroten van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen, voor zichzelf
opkomen en te praten over hun gevoelens.
Naast een individueel traject of groepsbegeleiding betrekt ‘2GetThere’ ook de ouders,
(mede)opvoeders, leerkrachten bij de begeleiding van het kind.

Meer informatie

——————————————————————————————————–

ACCRETIO
Wanneer communiceren niet geheel naar wens verloopt…. dan staat ACCRETIO voor u klaar.
ACCRETIO staat voor ontwikkelen, herstellen en heel maken en dat is precies wat wij doen op het
gebied van de Stem, Spraak, Taal, Gehoor en Slikken.
Lezen is een onderdeel van het vakgebied Taal. Logopedisten zijn deskundig op het gebied van
diagnostiek, indicatiestelling en therapie van o.a. spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij
zich van andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld de orthopedagogen
en de remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat ze kennis hebben van de diagnostiek
en begeleiding van de factoren die met dyslexie samenhangen zoals fonologie en oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog
helemaal geen sprake van een kind dat in het leesproces vastloopt, maar zijn er al wel risicofactoren te
signaleren. Adequate begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken)
kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. (NVLF,
dyslexiewijzer)

Meer informatie

——————————————————————————————————–

MINOV Begeleidingsdienst
Mw Gambier
Mw Marshall