Wat doen wij…


Beste lezers

In 2014 hebben ouders van kinderen met dyslexie het initiatief genomen om een Dyslexie vereniging op te richten met als doel het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie.

Verder wil de vereniging zich inzetten om bekendheid te geven aan dyslexie bij ouders en leerkrachten, het bevorderen van kennisoverdracht naar de praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en begeleiding van dyslexie, op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en door het scheppen van voorwaarden zodat leerlingen met dyslexie toegang hebben tot goed onderwijs in elke school.

Waarom hebben wij een dyslexie vereniging nodig?

student-worried-about-many-books-to-readDyslexie is nog teveel een onbegrepen aandoening die niet (op tijd) door ouders en leerkrachten wordt ontdekt. In Nederland schat men dat ca. 10% van de kinderen dyslectisch is; We kunnen er vanuit gaan dat deze cijfers niet veel anders zijn in Suriname. Er is veel leed, frustratie en verspilling van talent, omdat kinderen met dyslexie niet worden herkend. U als ouder of dyslectisch persoon zal dit wel herkennen.

Verandering komt helaas zelden vanzelf tot stand en heb je trekkers nodig om verandering te brengen.Dat willen wij zijn, de direct betrokkenen.

Wat willen wij gaan doen als vereniging

  • Het verstrekken van informatie, hulp en steun aan de doelgroep;
  • Het onderhouden van contacten en het samenwerken met andere organisaties, waaronder het ministerie van onderwijs, waar deze door hun activiteiten, de doelstellingen van de vereniging kunnen steunen;
  • Het stimuleren van de totstandkoming en instandhouding van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van de vereniging;
  • Het stimuleren van overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs.

Uiteindelijk streven wij naar een onderwijssysteem dat in staat is om vroegtijdig kinderen met dyslexie te herkennen, de juiste deskundigheid, middelen en methoden heeft, om de kinderen te begeleiden en dit alles verankerd binnen het curriculum en de wet.

Kortom een onderwijssysteem dat kinderen met dyslexie alle kansen biedt om hun talenten volledig te kunnen benutten !!

De Dyslexie Vereniging Suriname

 

ikbennietbom